Teen đối thoại về văn hóa - nghệ thuật

Teen đối thoại về văn hóa - nghệ thuật

Sự kiện Vietnamme Talk với chủ đề 'Thụ động' vừa được tổ chức tại TP.HCM vào cuối tuần qua đã thu hút hàng...