Nhà máy rác duy nhất tạm ngưng hoạt động, kiến nghị chi tiền tỉ 'chữa cháy'

Nhà máy rác duy nhất tạm ngưng hoạt động, kiến nghị chi tiền tỉ 'chữa cháy'

Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

Cà Mau: Hướng đến xóa tình trạng độc quyền về xử lý rác

Cà Mau: Hướng đến xóa tình trạng độc quyền về xử lý rác

Kiến nghị đóng cửa 2 bãi rác tạm ở rừng phòng hộ Cà Mau

Kiến nghị đóng cửa 2 bãi rác tạm ở rừng phòng hộ Cà Mau

Cà Mau: Nhà máy rác ngưng hoạt động 3 tháng, hàng trăm tấn rác xử lý ra sao?

Cà Mau: Nhà máy rác ngưng hoạt động 3 tháng, hàng trăm tấn rác xử lý ra sao?

Nhà máy xử lý rác Cà Mau xin ngừng hoạt động 3 tháng, hàng trăm tấn rác xử lý ra sao?

Nhà máy xử lý rác Cà Mau xin ngừng hoạt động 3 tháng, hàng trăm tấn rác xử lý ra sao?

Cà Mau tồn đọng hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt

Cà Mau tồn đọng hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt

Bãi rác tạm nằm trong rừng phòng hộ rất xung yếu ở Cà Mau

Bãi rác tạm nằm trong rừng phòng hộ rất xung yếu ở Cà Mau

Bãi rác tạm trên rừng phòng hộ là sai

Bãi rác tạm trên rừng phòng hộ là sai

Cà Mau: Nạo vét cửa biển nửa chừng, tàu cá công suất lớn 'mắc cạn'

Cà Mau: Nạo vét cửa biển nửa chừng, tàu cá công suất lớn 'mắc cạn'

Cảnh báo việc 'mở bãi rác trong rừng phòng hộ' là hành vi bị nghiêm cấm

Cảnh báo việc 'mở bãi rác trong rừng phòng hộ' là hành vi bị nghiêm cấm

Bị kiểm tra đột xuất, nhà máy rác không chấp hành

Bị kiểm tra đột xuất, nhà máy rác không chấp hành