Xung quanh việc đặt biển chỉ dẫn sai tên di tích tại Phủ Dầy: Sở VHTTDL Nam Định tiếp tục yêu cầu tháo dỡ

Xung quanh việc đặt biển chỉ dẫn sai tên di tích tại Phủ Dầy: Sở VHTTDL Nam Định tiếp tục yêu cầu tháo dỡ

Phủ Dầy (Nam Định): Sao vẫn chưa trả lại tên cho... di tích?

Phủ Dầy (Nam Định): Sao vẫn chưa trả lại tên cho... di tích?

Lễ hội Đền Trần Nam Định: Sẽ 'phạt nguội' hành vi phản cảm

Lễ hội Đền Trần Nam Định: Sẽ 'phạt nguội' hành vi phản cảm

Đền Trần: Lắp camera tại điểm có kiệu rước, tìm người ném tiền vào kiệu

Đền Trần: Lắp camera tại điểm có kiệu rước, tìm người ném tiền vào kiệu

Khắc phục hiện tượng 'đưa tiền lấy ấn' tại lễ hội Đền Trần

Khắc phục hiện tượng 'đưa tiền lấy ấn' tại lễ hội Đền Trần

Khắc phục cướp lộc, hiện tượng phát ấn phản cảm

Khắc phục cướp lộc, hiện tượng phát ấn phản cảm

Bộ VHTTDL yêu cầu đại biểu dự lễ không ném tiền vào kiệu ấn Đền Trần

Bộ VHTTDL yêu cầu đại biểu dự lễ không ném tiền vào kiệu ấn Đền Trần

Bộ VHTTDL: Nam Định cần khắc phục hiện tượng 'đưa tiền lấy ấn' tại Lễ hội Đền Trần

Bộ VHTTDL: Nam Định cần khắc phục hiện tượng 'đưa tiền lấy ấn' tại Lễ hội Đền Trần