Phản hồi về việc cụm di tích quốc gia lò gốm cổ Gò Sành (Bình Định) bị xâm phạm: Khẩn trương bảo vệ, phục hồi di tích

Phản hồi về việc cụm di tích quốc gia lò gốm cổ Gò Sành (Bình Định) bị xâm phạm: Khẩn trương bảo vệ, phục hồi di tích

Sở VHTT Bình Định vừa có văn bản phản hồi về việc cụm di tích quốc gia lò gốm cổ Gò Sành (Bình Định) bị xâm...
Viết tiếp bài Cụm di tích quốc gia lò gốm cổ Gò Sành (Bình Định) bị xâm phạm: Cơ quan quản lý di tích kêu 'rất khó bảo vệ'

Viết tiếp bài Cụm di tích quốc gia lò gốm cổ Gò Sành (Bình Định) bị xâm phạm: Cơ quan quản lý di tích kêu 'rất khó bảo vệ'

Di tích khảo cổ học quốc gia Thành Cha bị 'cày xới': 'Của chung' không ai khóc!

Di tích khảo cổ học quốc gia Thành Cha bị 'cày xới': 'Của chung' không ai khóc!

Bình Định: Khánh thành linh vật 'Gia đình nhà chuột đi hội Bài chòi'

Bình Định: Khánh thành linh vật 'Gia đình nhà chuột đi hội Bài chòi'

Bình Định mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung

Bình Định mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Bình Định: Ách tắc công việc do... con dấu

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Bình Định: Ách tắc công việc do... con dấu

Bình Định khẩn trương khắc phục những di tích bị ảnh hưởng do bão

Bình Định khẩn trương khắc phục những di tích bị ảnh hưởng do bão

Bình Định sẽ chi hơn 80 tỷ đồng tạc bức phù điêu 'khủng' vào vách núi?

Bình Định sẽ chi hơn 80 tỷ đồng tạc bức phù điêu 'khủng' vào vách núi?

Bình Định: Tạc phù điêu 'Lạc Long Quân - Âu Cơ' trên vách núi

Bình Định: Tạc phù điêu 'Lạc Long Quân - Âu Cơ' trên vách núi

Phớt lờ yêu cầu của tỉnh, doanh nghiệp rào di tích quốc gia để xây dựng nhà hàng

Phớt lờ yêu cầu của tỉnh, doanh nghiệp rào di tích quốc gia để xây dựng nhà hàng

Danh thắng quốc gia chứ không phải di tích LSVH nên... vô tư xây dựng (?!)

Danh thắng quốc gia chứ không phải di tích LSVH nên... vô tư xây dựng (?!)