Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở VH-TT&DL Đắk Nông

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở VH-TT&DL Đắk Nông

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Nông

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Nông

Miễn nhiệm chức vụ một giám đốc sở ở Đắk Nông

Miễn nhiệm chức vụ một giám đốc sở ở Đắk Nông

Giám đốc Sở 'mất chức' vì vi phạm bảo vệ chính trị nội bộ

Giám đốc Sở 'mất chức' vì vi phạm bảo vệ chính trị nội bộ

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Nông

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Nông

Miễn nhiệm nữ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông

Miễn nhiệm nữ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Đắk Nông

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Đắk Nông