Đắk Nông: Xử lý vụ ký mạo danh, lợi dụng chính sách để trục lợi

Đắk Nông: Xử lý vụ ký mạo danh, lợi dụng chính sách để trục lợi

Kiểm tra, xử lý vụ ký mạo hồ sơ, lợi dụng chính sách để trục lợi ở Đắk Nông

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Nông

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Nông

Miễn nhiệm chức vụ một giám đốc sở ở Đắk Nông

Miễn nhiệm chức vụ một giám đốc sở ở Đắk Nông

Giám đốc Sở 'mất chức' vì vi phạm bảo vệ chính trị nội bộ

Giám đốc Sở 'mất chức' vì vi phạm bảo vệ chính trị nội bộ

Giám đốc Sở 'mất chức' vì vi phạm bảo vệ chính trị nội bộ

Giám đốc Sở 'mất chức' vì vi phạm bảo vệ chính trị nội bộ

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Nông

Miễn nhiệm nữ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông