Thái Bình: Ngao chết hàng loạt

Thái Bình: Ngao chết hàng loạt

Thông tin từ Chi cục Thủy sản (Sở NNPTNN) tỉnh Thái Bình cho biết, từ đầu tháng 8 đến nay, tại các bãi ngao...