Phó Giám đốc Sở từ chối điều động: Ủy ban Kiểm tra nhập cuộc

Phó Giám đốc Sở từ chối điều động: Ủy ban Kiểm tra nhập cuộc

Hậu Giang: Đại biểu chất vấn việc 'thiếu chuẩn' khi bổ nhiệm

Hậu Giang: Đại biểu chất vấn việc 'thiếu chuẩn' khi bổ nhiệm

PGĐ Sở Tư pháp từ chối về Hội Chữ thập đỏ: Tôi thuộc diện quy hoạch Giám đốc

PGĐ Sở Tư pháp từ chối về Hội Chữ thập đỏ: Tôi thuộc diện quy hoạch Giám đốc

Phó Giám đốc Sở từ chối điều động: Xử lý nghiêm túc, làm đúng quy trình

Phó Giám đốc Sở từ chối điều động: Xử lý nghiêm túc, làm đúng quy trình

Phó GĐ Sở quyết không nhận điều động, Hậu Giang sẽ xử lý nghiêm

Phó GĐ Sở quyết không nhận điều động, Hậu Giang sẽ xử lý nghiêm

Vẫn chưa 'xử' xong vụ phó giám đốc sở từ chối nhận quyết định điều động

Vẫn chưa 'xử' xong vụ phó giám đốc sở từ chối nhận quyết định điều động

Vụ PGĐ Sở Tư pháp từ chối điều động: Xin ý kiến Bộ Nội vụ

Phó Giám đốc Sở từ chối quyết định điều động 'chấp nhận bị kỷ luật'