Giảm nghèo ở Bạc Liêu

Giảm nghèo ở Bạc Liêu

Công tác giảm nghèo ở Bạc Liêu những năm qua được đặc biệt quan tâm, nhiều chính sách, chương trình hành...