Bạc Liêu: Sở GTVT bồi thường 80 triệu đồng vì ký quyết định sai

Bạc Liêu: Sở GTVT bồi thường 80 triệu đồng vì ký quyết định sai

Thu hồi sai phù hiệu xe, Sở GTVT bồi thường 80 triệu đồng

Thu hồi sai phù hiệu xe, Sở GTVT bồi thường 80 triệu đồng

Ký quyết định sai, phó giám đốc sở lấy tiền túi bồi thường cho chủ xe

Ký quyết định sai, phó giám đốc sở lấy tiền túi bồi thường cho chủ xe

Bạc Liêu: Phó giám đốc Sở bỏ tiền túi bồi thường vì ký quyết định sai

Bạc Liêu: Phó giám đốc Sở bỏ tiền túi bồi thường vì ký quyết định sai

Thu hồi phù hiệu phương tiện sai quy định, Sở GTVT Bạc Liêu phải bồi thường 80 triệu đồng

Thu hồi phù hiệu phương tiện sai quy định, Sở GTVT Bạc Liêu phải bồi thường 80 triệu đồng

Thu hồi phù hiệu xe sai luật, Sở GTVT Bạc Liêu bồi thường 80 triệu

Thu hồi phù hiệu xe sai luật, Sở GTVT Bạc Liêu bồi thường 80 triệu

Sở GTVT Bạc Liêu bồi thường 80 triệu đồng vì thu hồi sai phù hiệu xe

Sở GTVT Bạc Liêu bồi thường 80 triệu đồng vì thu hồi sai phù hiệu xe

Thu hồi phù hiệu trái quy định, Sở GTVT Bạc Liêu phải bồi thường gần 100 triệu đồng

Thu hồi phù hiệu trái quy định, Sở GTVT Bạc Liêu phải bồi thường gần 100 triệu đồng

HTX Thắng Lợi kêu cứu vì bị Sở GTVT Bạc Liêu xử phạt trái quy định

HTX Thắng Lợi kêu cứu vì bị Sở GTVT Bạc Liêu xử phạt trái quy định

Dù kiểm tra nhưng bến phà tự phát ở Hai Hạt vẫn ngang nhiên hoạt động

Dù kiểm tra nhưng bến phà tự phát ở Hai Hạt vẫn ngang nhiên hoạt động

Cần dẹp bỏ bến phà tự phát ở Chòi Mòi

Cần dẹp bỏ bến phà tự phát ở Chòi Mòi

Bạc Liêu: Cần làm rõ việc 'bổ nhiệm ngầm' chức danh Trưởng phòng tại Sở GTVT

Bạc Liêu: Cần làm rõ việc 'bổ nhiệm ngầm' chức danh Trưởng phòng tại Sở GTVT

Sở GTVT Bạc Liêu bị tố bao che cho sai phạm

Sở GTVT Bạc Liêu bị tố bao che cho sai phạm