Chuyện 2 làng 'sát vách' trai gái trăm năm không lấy nhau

Chuyện 2 làng 'sát vách' trai gái trăm năm không lấy nhau

Để ghi nhớ việc bị cướp ruộng đất, người dân làng Quang Ốc đã lập lời thề truyền kiếp răn đe con cháu mình...