Tiến sĩ đại học Harvard trở thành ứng viên Giáo sư trẻ nhất năm 2020

Tiến sĩ đại học Harvard trở thành ứng viên Giáo sư trẻ nhất năm 2020

Ông Lê Anh Vinh, 37 tuổi, TS Đại học Harvard đã trở thành ứng viên Giáo sư trẻ nhất năm 2020 được Hội đồng...
Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020 đến từ ngành Toán

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020 đến từ ngành Toán

GS trẻ nhất Việt Nam: Hãy hết mình với đam mê

GS trẻ nhất Việt Nam: Hãy hết mình với đam mê

Trò chuyện cùng giáo sư trẻ nhất Việt Nam

Trò chuyện cùng giáo sư trẻ nhất Việt Nam

Danh sách giáo sư năm 2019: Ứng viên giáo sư bị đánh trượt có nhiều người xuất sắc

Danh sách giáo sư năm 2019: Ứng viên giáo sư bị đánh trượt có nhiều người xuất sắc

2 nhà giáo 38 tuổi được chính thức công nhận giáo sư

2 nhà giáo 38 tuổi được chính thức công nhận giáo sư

Năm 2019 có 422 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư

Năm 2019 có 422 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư

422 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

422 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Toàn cảnh kết quả công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Toàn cảnh kết quả công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Quyết định công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Chỉ còn 73 nhà giáo được đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

Quyết định công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Chỉ còn 73 nhà giáo được đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Giáo sư trẻ nhất 38 tuổi

Giáo sư trẻ nhất 38 tuổi

GS trẻ nhất Việt Nam: Giỏi văn nhưng mê toán

GS trẻ nhất Việt Nam: Giỏi văn nhưng mê toán

Tình yêu toán học của giáo sư trẻ nhất năm 2019

Tình yêu toán học của giáo sư trẻ nhất năm 2019

Hai tân Giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều sinh năm 1981

Hai tân Giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều sinh năm 1981

424 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

424 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

Giảng viên hóa sẽ là 'nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam'?

Giảng viên hóa sẽ là 'nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam'?

Chân dung 2 tân giáo sư trẻ nhất năm 2019

Chân dung 2 tân giáo sư trẻ nhất năm 2019

Hai giáo sư trẻ tuổi nhất năm 2019 là ai?

Hai giáo sư trẻ tuổi nhất năm 2019 là ai?

Công khai thông tin và tiếp nhận phản biện về ứng viên chức danh GS, PGS

Công khai thông tin và tiếp nhận phản biện về ứng viên chức danh GS, PGS