Quyết định chính thức công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

Quyết định chính thức công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

Tân giáo sư trẻ nhất năm 2019: Cậu học trò chuyên văn rẽ sang 'nghiệp toán' nhờ 'vé vớt'

Tân giáo sư trẻ nhất năm 2019: Cậu học trò chuyên văn rẽ sang 'nghiệp toán' nhờ 'vé vớt'

Danh sách giáo sư năm 2019: Ứng viên giáo sư bị đánh trượt có nhiều người xuất sắc

Danh sách giáo sư năm 2019: Ứng viên giáo sư bị đánh trượt có nhiều người xuất sắc

Danh sách tân giáo sư giảm 1 người

Danh sách tân giáo sư giảm 1 người

2 nhà giáo 38 tuổi được chính thức công nhận giáo sư

2 nhà giáo 38 tuổi được chính thức công nhận giáo sư

Thêm 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Thêm 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Năm 2019 có 422 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư

Năm 2019 có 422 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư

Toàn cảnh kết quả công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Toàn cảnh kết quả công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Quyết định công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Chỉ còn 73 nhà giáo được đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

Quyết định công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Chỉ còn 73 nhà giáo được đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

Việt Nam có thêm 422 giáo sư, phó giáo sư, người trẻ nhất 38 tuổi

Việt Nam có thêm 422 giáo sư, phó giáo sư, người trẻ nhất 38 tuổi

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Giáo sư trẻ nhất 38 tuổi

Giáo sư trẻ nhất 38 tuổi

GS trẻ nhất Việt Nam: Giỏi văn nhưng mê toán

GS trẻ nhất Việt Nam: Giỏi văn nhưng mê toán

Tình yêu toán học của giáo sư trẻ nhất năm 2019

Tình yêu toán học của giáo sư trẻ nhất năm 2019

Hai giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi

Hai giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi

Hai tân Giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều sinh năm 1981

Hai tân Giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều sinh năm 1981

424 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

424 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

Giảng viên hóa sẽ là 'nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam'?

Giảng viên hóa sẽ là 'nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam'?

Hai giáo sư trẻ tuổi nhất năm 2019 là ai?

Hai giáo sư trẻ tuổi nhất năm 2019 là ai?