Cô gái ấp ủ niềm hy vọng cho phụ nữ người Mông

Cô gái ấp ủ niềm hy vọng cho phụ nữ người Mông

Hà Giang: Huyện Đồng Văn nâng cao chất lượng du lịch

Hà Giang: Huyện Đồng Văn nâng cao chất lượng du lịch

Phát hiện 2 hộ dân tái trồng hơn 1 nghìn cây thuốc phiện

Phát hiện 2 hộ dân tái trồng hơn 1 nghìn cây thuốc phiện

Phát hiện trên nương có 1.012 cây thuốc phiện

Phát hiện trên nương có 1.012 cây thuốc phiện

Đồn biên phòng Lũng Cú triệt phá hơn 1.000 cây thuốc phiện

Đồn biên phòng Lũng Cú triệt phá hơn 1.000 cây thuốc phiện

Biên phòng Hà Giang triệt phá hơn 1.012 cây thuốc phiện

Biên phòng Hà Giang triệt phá hơn 1.012 cây thuốc phiện

Hà Giang: Thu giữ hơn 1000 cây thuốc phiện trồng xen rau cải và đậu Hà Lan

Hà Giang: Thu giữ hơn 1000 cây thuốc phiện trồng xen rau cải và đậu Hà Lan

Hơn 1.000 cây thuốc phiện được người dân trồng trái phép

Hơn 1.000 cây thuốc phiện được người dân trồng trái phép

Hà Giang: Phát hiện người dân trồng hơn 1.000 cây thuốc phiện

Hà Giang: Phát hiện người dân trồng hơn 1.000 cây thuốc phiện

Hơn 1.000 cây thuốc phiện nở hoa trong vườn cải

Hơn 1.000 cây thuốc phiện nở hoa trong vườn cải