Sức sống mới ở sân khấu phía Bắc

Sức sống mới ở sân khấu phía Bắc

Đạo diễn Singapore dựng 'Tấm Cám'

Đạo diễn Singapore dựng 'Tấm Cám'

Sân khấu kịch khoác áo mới cho 'Chí Phèo'

Sân khấu kịch khoác áo mới cho 'Chí Phèo'

Tính triết lý và hiện thực qua hai vở diễn mới

Tính triết lý và hiện thực qua hai vở diễn mới

Chí Phèo, Thị Nở lại 'tung hoành' trên khấu kịch

Chí Phèo, Thị Nở lại 'tung hoành' trên khấu kịch

Kịch Bắc mạo hiểm Nam tiến tìm khán giả

Kịch Bắc mạo hiểm Nam tiến tìm khán giả

Hai vở diễn độc đáo 'Kim tử' và 'Ngũ biến' đến với công chúng TP.HCM

Hai vở diễn độc đáo 'Kim tử' và 'Ngũ biến' đến với công chúng TP.HCM

Diễn vở kịch cuối của Tào Ngu và 5 giá hầu đồng tại TP.HCM

Diễn vở kịch cuối của Tào Ngu và 5 giá hầu đồng tại TP.HCM

Sân khấu Lệ Ngọc mang vở 'Kim Tử' và 'Ngũ biến' vào TPHCM

Sân khấu Lệ Ngọc mang vở 'Kim Tử' và 'Ngũ biến' vào TPHCM