Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương nói gì về thông tin 'Bí thư thị ủy Kinh Môn được bổ nhiệm vì là người nhà của Bí thư Tỉnh ủy'

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương nói gì về thông tin 'Bí thư thị ủy Kinh Môn được bổ nhiệm vì là người nhà của Bí thư Tỉnh ủy'

Bí thư Hải Dương nói gì về thông tin người nhà làm Bí thư thị ủy Kinh Môn?

Bí thư Hải Dương nói gì về thông tin người nhà làm Bí thư thị ủy Kinh Môn?

Bí thư Hải Dương nói gì về thông tin người nhà làm Bí thư thị ủy Kinh Môn?

Bí thư Hải Dương nói gì về thông tin người nhà làm Bí thư thị ủy Kinh Môn?

Bổ nhiệm 2 lãnh đạo ở Hải Dương xôn xao dư luận: Bộ Nội vụ nói gì?

Bổ nhiệm 2 lãnh đạo ở Hải Dương xôn xao dư luận: Bộ Nội vụ nói gì?

Lùm xùm điều động Bí thư Kinh Môn làm GĐ Sở VHTTDL Hải Dương: Bộ Nội vụ nói gì?

Lùm xùm điều động Bí thư Kinh Môn làm GĐ Sở VHTTDL Hải Dương: Bộ Nội vụ nói gì?

Cán bộ quá tuổi vẫn lãnh đạo Tỉnh đoàn, kỹ sư tàu thủy làm trưởng ngành VH-TT-DL, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương nói gì?

Cán bộ quá tuổi vẫn lãnh đạo Tỉnh đoàn, kỹ sư tàu thủy làm trưởng ngành VH-TT-DL, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương nói gì?

Bộ Nội vụ nói gì về 'lùm xùm' bổ nhiệm 2 lãnh đạo chủ chốt ở Hải Dương?

Sẽ thanh tra việc chỉ định Bí thư Kinh Môn, Giám đốc Sở VH-TT-DL Hải Dương

Cán bộ quá tuổi vẫn lãnh đạo Tỉnh đoàn, kỹ sư tàu thủy làm trưởng ngành VH-TT-DL: 'Bài học xương máu' trong công tác cán bộ tại Hải Dương

Hải Dương bổ nhiệm 2 lãnh đạo chủ chốt sai quy định?

Hải Dương chỉ định 2 chức danh Bí thư Thị ủy Kinh Môn, Giám đốc Sở VHTT&DL

Nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa hướng về đồng bào vùng sâu, vùng xa

Lan tỏa tinh thần Chủ nhật Đỏ trong đoàn viên, thanh niên Hải Dương

Hải Dương tuyên dương 20 gương 'Người thợ trẻ giỏi'

Đổi mới phương thức tập hợp, giáo dục thanh niên