Fedor: Phi hành gia robot đầu tiên trên thế giới

Fedor: Phi hành gia robot đầu tiên trên thế giới

Robot đầu tiên của Nga trên vũ trụ hoàn thành nhiệm vụ tại ISS

Robot đầu tiên của Nga trên vũ trụ hoàn thành nhiệm vụ tại ISS

Robot đầu tiên trên không gian của Nga hoàn thành nhiệm vụ tại ISS

Robot đầu tiên trên không gian của Nga hoàn thành nhiệm vụ tại ISS

Các hãng xe và cuộc đua bay vào không gian

Các hãng xe và cuộc đua bay vào không gian

Phi hành gia robot đầu tiên vừa lái tàu không gian đến trạm ISS

Phi hành gia robot đầu tiên vừa lái tàu không gian đến trạm ISS

Robot đầu tiên trên không gian của Nga 'đặt chân' lên ISS

Robot đầu tiên trên không gian của Nga 'đặt chân' lên ISS

Robot đầu tiên trên không gian của Nga 'đặt chân' lên ISS

Robot đầu tiên trên không gian của Nga 'đặt chân' lên ISS

Nga lần đầu tiên phóng robot mang hình người lên ISS

Nga lần đầu tiên phóng robot mang hình người lên ISS