Facebook muốn trở thành Apple và chuyện chưa kể về dự án Building 8

Facebook muốn trở thành Apple và chuyện chưa kể về dự án Building 8

Sở hữu mạng xã hội lớn nhất thế giới vẫn là chưa đủ với Mark Zuckerberg. CEO Facebook còn muốn tạo ra phần...