Lợi nhuận quý II/2020 của Samsung tăng 23% dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lợi nhuận quý II/2020 của Samsung tăng 23% dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Dù ảnh hưởng từ dịch Covid19 nhưng lợi nhuận Samsung Electronics trong quý II/2020 vẫn tăng 23%, nhờ nhu...
Samsung vượt dự báo lợi nhuận, tăng trưởng 23% trong quý II

Samsung vượt dự báo lợi nhuận, tăng trưởng 23% trong quý II

Lợi nhuận của Samsung có thể giảm 4,5% trong quý 2 năm 2020

Lợi nhuận của Samsung có thể giảm 4,5% trong quý 2 năm 2020

Lợi nhuận của Samsung có thể giảm 4,5% trong quý II/2020

Lợi nhuận của Samsung có thể giảm 4,5% trong quý II/2020

Nhu cầu chip nhớ cao có thể giúp Samsung giữ vững lợi nhuận

Nhu cầu chip nhớ cao có thể giúp Samsung giữ vững lợi nhuận

Lợi nhuận quý ba của Samsung có khả năng giảm tới 56%

Lợi nhuận quý ba của Samsung có khả năng giảm tới 56%

Doanh thu quý 2 của Samsung xuống dốc không phanh!

Lợi nhuận quý 2 của Samsung Electronics có thể giảm hơn một nửa

Giới chuyên gia dự báo lợi nhuận quý II/2019 của Samsung Electronics