Tàu khu trục hiện đại nhất của Singapore cập cảng Tiên Sa

Tàu khu trục hiện đại nhất của Singapore cập cảng Tiên Sa

Tàu khu trục Hải quân Singapore thăm xã giao Đà Nẵng

Tàu khu trục Hải quân Singapore thăm xã giao Đà Nẵng

Chiến hạm mang tên lửa của hải quân Singapore cập cảng Đà Nẵng

Chiến hạm mang tên lửa của hải quân Singapore cập cảng Đà Nẵng

Tàu Hải quân Singapore thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu Hải quân Singapore thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm xã giao thành phố Đà Nẵng

Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm xã giao thành phố Đà Nẵng

Cận cảnh khinh hạm hiện đại nhất Hải quân Singapore vừa tới Đà Nẵng

Cận cảnh khinh hạm hiện đại nhất Hải quân Singapore vừa tới Đà Nẵng

Tàu Hải quân Singapore cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục Hải quân Singapore thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu khu trục Hải quân Singapore thăm thành phố Đà Nẵng

​Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng

​Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục RSS Intrepid của Hải quân Singapore tới Đà Nẵng

Tàu khu trục RSS Intrepid của Hải quân Singapore tới Đà Nẵng

Tàu khu trục tên lửa của Hải quân Singapore cập cảng Tiên Sa

Tàu khu trục tên lửa của Hải quân Singapore cập cảng Tiên Sa

Khu trục 'tàng hình' RSS INTREPID Singapore cập cảng Đà Nẵng

Khu trục 'tàng hình' RSS INTREPID Singapore cập cảng Đà Nẵng

Tàu Hải quân Singapore thăm xã giao Đà Nẵng

Tàu Hải quân Singapore thăm xã giao Đà Nẵng

Khinh hạm hiện đại của Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng

Khinh hạm hiện đại của Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân hiện đại của Singapore đến Đà Nẵng

Tàu Hải quân hiện đại của Singapore đến Đà Nẵng

Tàu khu trục RSS INTREPID-Hải quân Singapore đã đến Đà Nẵng

Tàu khu trục RSS INTREPID-Hải quân Singapore đã đến Đà Nẵng

Tàu khu trục tên lửa Singapore cập cảng Tiên Sa

Tàu khu trục tên lửa Singapore cập cảng Tiên Sa

Tàu khu trục tên lửa của Hải quân Singapore cập cảng Đà Nẵng

Tàu khu trục tên lửa của Hải quân Singapore cập cảng Đà Nẵng

Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm xã giao thành phố Đà Nẵng

Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm xã giao thành phố Đà Nẵng

Soi chiến hạm mạnh nhất Singapore vừa cập cảng Đà Nẵng

Soi chiến hạm mạnh nhất Singapore vừa cập cảng Đà Nẵng

Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng

Khinh hạm RSS Intrepid của Hải quân Singapore cập cảng Tiên Sa

Khinh hạm RSS Intrepid của Hải quân Singapore cập cảng Tiên Sa

Tàu khu trục RSS INTREPID của Hải quân Singapore sẽ đến Đà Nẵng

Tàu khu trục RSS INTREPID của Hải quân Singapore sẽ đến Đà Nẵng

Hé lộ sức mạnh tàu khu trục RSS Intrepid Hải quân Singapore sắp đến Đà Nẵng

Hé lộ sức mạnh tàu khu trục RSS Intrepid Hải quân Singapore sắp đến Đà Nẵng

Tàu khu trục RSS INTREPID Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục RSS INTREPID Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục tên lửa của Hải quân Singapore sẽ thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục tên lửa của Hải quân Singapore sẽ thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân hiện đại của Singapore sẽ đến thăm Việt Nam

Tàu Hải quân hiện đại của Singapore sẽ đến thăm Việt Nam

Khinh hạm hiện đại nhất Hải quân Singapore sẽ thăm Đà Nẵng

Khinh hạm hiện đại nhất Hải quân Singapore sẽ thăm Đà Nẵng