Để mất rừng, GĐ BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị cách chức Đảng

Để mất rừng, GĐ BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị cách chức Đảng

Ông chủ sở hữu rừng gỗ quý trăm tuổi hàng chục tỷ đồng quyết không bán

Ông chủ sở hữu rừng gỗ quý trăm tuổi hàng chục tỷ đồng quyết không bán

Ông lão người Dao sở hữu rừng lim gần chục tỷ đồng

Ông lão người Dao sở hữu rừng lim gần chục tỷ đồng

'Ông già gàn' giữ màu xanh của rừng lim đại ngàn

'Ông già gàn' giữ màu xanh của rừng lim đại ngàn

Quảng Nam: Khẩn trương xác minh rừng đặc dụng Sông Thanh bị tàn phá

Quảng Nam: Khẩn trương xác minh rừng đặc dụng Sông Thanh bị tàn phá

Nam Giang, rừng lim trăm tuổi bị hạ sát

Nam Giang, rừng lim trăm tuổi bị hạ sát

Rừng lim già ở Quảng Nam bị tàn sát: Có sự cấu kết với lâm tặc?

Rừng lim già ở Quảng Nam bị tàn sát: Có sự cấu kết với lâm tặc?

Tận thấy rừng lim quý hiếm bị tàn sát

Tận thấy rừng lim quý hiếm bị tàn sát

Cận cảnh rừng lim hàng trăm năm tuổi bị 'xẻ thịt'

Cận cảnh rừng lim hàng trăm năm tuổi bị 'xẻ thịt'