Vừa kiên quyết xử lý, vừa phát huy nhân tố tích cực trong phòng, chống tham nhũng

Vừa kiên quyết xử lý, vừa phát huy nhân tố tích cực trong phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), sáng...
Phối hợp giải quyết hàng nghìn đơn thư khiếu nại của nông dân

Phối hợp giải quyết hàng nghìn đơn thư khiếu nại của nông dân

Xây dựng nghị quyết về quản lý hạ tầng thủy lợi

Xây dựng nghị quyết về quản lý hạ tầng thủy lợi

Sân golf lấp gần 7 ha hồ thủy lợi

Sân golf lấp gần 7 ha hồ thủy lợi

Vĩnh Phúc: Ưu tiên sử dụng nguồn cán bộ tốt nhất

Vĩnh Phúc: Ưu tiên sử dụng nguồn cán bộ tốt nhất

Vĩnh Phúc: Bổ nhiệm lãnh đạo Sở GD&ĐT khi chưa hoạt động trong ngành giáo dục

Vĩnh Phúc: Bổ nhiệm lãnh đạo Sở GD&ĐT khi chưa hoạt động trong ngành giáo dục