COVID-19 châu Âu: TBN sáng rõ, dần khôi phục sản xuất từ mai

COVID-19 châu Âu: TBN sáng rõ, dần khôi phục sản xuất từ mai

COVID-19 Tây Ban Nha: Phó thủ tướng nhiễm bệnh, cầu cứu NATO

COVID-19 Tây Ban Nha: Phó thủ tướng nhiễm bệnh, cầu cứu NATO

Cựu Thủ hiến Catalonia tái xuất, hàng nghìn người ủng hộ

Cựu Thủ hiến Catalonia tái xuất, hàng nghìn người ủng hộ

Bất đồng trong tháo gỡ khủng hoảng chính trị tại vùng Catalonia

Bất đồng trong tháo gỡ khủng hoảng chính trị tại vùng Catalonia

Thủ hiến Catalonia bị cấm giữ các chức vụ quan trọng trong chính quyền

Thủ hiến Catalonia bị cấm giữ các chức vụ quan trọng trong chính quyền

Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha đồng ý gặp Thủ hiến Catalonia

Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha đồng ý gặp Thủ hiến Catalonia

Điện đàm với Thủ hiến Catalonia, quyền Thủ tướng Tây Ban Nha viện dẫn nguyên tắc phân chia quyền lực

Brexit vẫn đang bế tắc?

Thủ hiến Catalonia kêu gọi chính quyền Tây Ban Nha đối thoại

Tây Ban Nha kêu gọi đối thoại về Catalonia trong khuôn khổ Hiến Pháp

Thủ tướng Tây Ban Nha kêu gọi tạo ra 'chương mới' cho vùng Catalonia

Tây Ban Nha kiện Thủ hiến Catalonia không dỡ biểu tượng ủng hộ độc lập

Catalonia tiếp tục gửi thư kiến nghị được xem xét độc lập

Catalonia hối thúc nhanh chóng xem xét độc lập