Windows 10 sắp có tính năng tương tự Airdrop

Windows 10 sắp có tính năng tương tự Airdrop

Microsoft đang thử nghiệm tính năng Near Share, tương tự như AirDrop trên các sản phẩm của Apple cho...