Sau khi Quan Vũ chết thanh đao và ngựa Xích Thố đi về đâu?

Sau khi Quan Vũ chết thanh đao và ngựa Xích Thố đi về đâu?

Quan Vũ (? - 220), tự Vân Trường là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán, đầu thời Tam quốc...
Tam Quốc Diễn Nghĩa: Nhân vật hạ được 2 người trong Ngũ hổ tướng lại là kẻ vô danh

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Nhân vật hạ được 2 người trong Ngũ hổ tướng lại là kẻ vô danh

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về người con nuôi văn võ song toàn của Quan Vũ

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về người con nuôi văn võ song toàn của Quan Vũ

Giải mã bí ẩn về Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ

Giải mã bí ẩn về Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ

Hoàng Trung - Người cận vệ già vĩ đại của Lưu Bị

Hoàng Trung - Người cận vệ già vĩ đại của Lưu Bị

Người phụ nữ mà Quan Vũ yêu thương không rời là ai?

Người phụ nữ mà Quan Vũ yêu thương không rời là ai?

Ba vị tướng vô danh nhưng lại đánh bại Lữ Bố, giết hụt Mã Siêu, lấy mạng hai Ngũ Hổ tướng

Sau khi Quan Vũ qua đời, số phận của Thanh Long đao và ngựa Xích Thố đi đâu, về đâu?