Lý do nào khiến Quỹ bảo lãnh tín dụng không phát triển?

Lý do nào khiến Quỹ bảo lãnh tín dụng không phát triển?

TS Cấn Văn Lực cho rằng, thành lập 20 năm nay nhưng Quỹ bảo lãnh tín dụng không phát triển. Nguyên nhân là...