Dừng khởi công hai dự án trọng điểm để chống virus Corona

Dừng khởi công hai dự án trọng điểm để chống virus Corona

Hai dự án trọng điểm này có tổng mức đầu tư trên 2.900 tỉ đồng.
Đà Nẵng: Tạm dừng khởi công 2 công trình để phòng chống dịch Corona

Đà Nẵng: Tạm dừng khởi công 2 công trình để phòng chống dịch Corona

Đà Nẵng dừng khởi công 2 dự án giao thông vì lo ngại virus Corona

Đà Nẵng dừng khởi công 2 dự án giao thông vì lo ngại virus Corona

Đà Nẵng: Hơn 7 tỷ đồng tu sửa cảnh quan ven biển Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng: Hơn 7 tỷ đồng tu sửa cảnh quan ven biển Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn

Công bố đơn vị trúng thầu công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò

Công bố đơn vị trúng thầu công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò

Công bố đơn vị trúng thầu công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò

Công bố đơn vị trúng thầu công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò

Đà Nẵng vay 45 triệu USD để cải thiện hạ tầng giao thông thành phố

Đà Nẵng vay 45 triệu USD để cải thiện hạ tầng giao thông thành phố

Tổng Giám đốc Quỹ OFID thực địa các công trình đầu tư tại Hà Tĩnh

Tổng Giám đốc Quỹ OFID thực địa các công trình đầu tư tại Hà Tĩnh

Khắc phục không gian kinh tế chia cắt, tạo đà đột phá

Khắc phục không gian kinh tế chia cắt, tạo đà đột phá

Hà Tĩnh triển khai hiệu quả nguồn vốn do Quỹ OFID hỗ trợ

Hà Tĩnh triển khai hiệu quả nguồn vốn do Quỹ OFID hỗ trợ

Ký kết Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Ký kết Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Đà Nẵng ký hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông

Đà Nẵng ký hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông

Vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Hút 45 triệu USD cho hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Hút 45 triệu USD cho hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Ký kết Hiệp định vay trị giá 45 triệu USD nhằm cải thiện hạ tầng giao thông TP. Đà Nẵng

Ký kết Hiệp định vay trị giá 45 triệu USD nhằm cải thiện hạ tầng giao thông TP. Đà Nẵng

Việt Nam vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông của Đà Nẵng

Việt Nam vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông của Đà Nẵng

Ký Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Ký Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

OFID sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển

OFID sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Quỹ OPEC về phát triển quốc tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Quỹ OPEC về phát triển quốc tế