Bệnh nhân được Bảo hiểm y tế chi trả cao nhất 4,7 tỷ đồng

Bệnh nhân được Bảo hiểm y tế chi trả cao nhất 4,7 tỷ đồng

Gần 50 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tiền tỷ

Gần 50 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tiền tỷ

Bội chi quỹ BHYT vẫn lớn

Trong mọi trường hợp, quyền lợi khám chữa bệnh BHYT luôn được đảm bảo

Trong mọi trường hợp, quyền lợi khám chữa bệnh BHYT luôn được đảm bảo

Cần quản lý hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế

Cần quản lý hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế

Thêm đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYT

Thêm đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYT

Phấn đấu năm 2018 BHYT đạt tỷ lệ trên 97% dân số

Phấn đấu năm 2018 BHYT đạt tỷ lệ trên 97% dân số

Nhiều điểm mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Nhiều điểm mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Người bệnh đang điều trị, thẻ BHYT hết hạn vẫn được thanh toán

Người bệnh đang điều trị, thẻ BHYT hết hạn vẫn được thanh toán

Quỹ khám chữa bệnh BHYT đang kết dư 39.000 tỉ đồng

Quỹ khám chữa bệnh BHYT đang kết dư 39.000 tỉ đồng

Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT luôn là mục tiêu tối thượng

Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT luôn là mục tiêu tối thượng

Quyền lợi khám chữa bệnh BHYT luôn được đảm bảo

Quyền lợi khám chữa bệnh BHYT luôn được đảm bảo

Bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT luôn là mục tiêu tối thượng

Bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT luôn là mục tiêu tối thượng

Dư quỹ BHYT không ảnh hưởng quyền lợi của người dân

Dư quỹ BHYT không ảnh hưởng quyền lợi của người dân

Khi văn bản... có vấn đề!

Khi văn bản... có vấn đề!

Hà Nội chi cho bệnh nhân BHYT cao nhất 1,48 tỷ đồng

Hà Nội chi cho bệnh nhân BHYT cao nhất 1,48 tỷ đồng

Trách nhiệm thực hiện BHYT đối với quân nhân và việc quản lý nguồn thu BHYT

BHXH tỉnh Quảng Ninh: Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi trục lợi bảo hiểm y tế

BHXH tỉnh Quảng Ninh: Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi trục lợi bảo hiểm y tế

Xung quanh việc giao dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT

Xung quanh việc giao dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT

Người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế cơ sở

Người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế cơ sở

Quảng Ninh: Tìm biện pháp tránh bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT

Quảng Ninh: Tìm biện pháp tránh bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT