Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh lên tới 4,7 tỷ đồng

Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh lên tới 4,7 tỷ đồng

10 tháng đầu năm 2018: 50 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả hàng tỷ đồng

10 tháng đầu năm 2018: 50 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả hàng tỷ đồng

Gần 50 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tiền tỷ

Gần 50 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tiền tỷ

Bội chi quỹ BHYT vẫn lớn

Trong mọi trường hợp, quyền lợi khám chữa bệnh BHYT luôn được đảm bảo

Trong mọi trường hợp, quyền lợi khám chữa bệnh BHYT luôn được đảm bảo

Cần quản lý hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế

Cần quản lý hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế

Thêm đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYT

Thêm đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYT

Phấn đấu năm 2018 BHYT đạt tỷ lệ trên 97% dân số

Phấn đấu năm 2018 BHYT đạt tỷ lệ trên 97% dân số

Quỹ khám chữa bệnh BHYT đang kết dư 39.000 tỉ đồng

Quỹ khám chữa bệnh BHYT đang kết dư 39.000 tỉ đồng

Bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT luôn là mục tiêu tối thượng

Bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT luôn là mục tiêu tối thượng

Khi văn bản... có vấn đề!

Khi văn bản... có vấn đề!

Hà Nội chi cho bệnh nhân BHYT cao nhất 1,48 tỷ đồng

Hà Nội chi cho bệnh nhân BHYT cao nhất 1,48 tỷ đồng

Trách nhiệm thực hiện BHYT đối với quân nhân và việc quản lý nguồn thu BHYT

BHXH tỉnh Quảng Ninh: Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi trục lợi bảo hiểm y tế

BHXH tỉnh Quảng Ninh: Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi trục lợi bảo hiểm y tế

Người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế cơ sở

Người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế cơ sở

Quảng Ninh: Tìm biện pháp tránh bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT

Quảng Ninh: Tìm biện pháp tránh bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT

Có 60/63 tỉnh, thành phố chi vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT

Có 60/63 tỉnh, thành phố chi vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT

Vì sao người dân không 'mặn mà' khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở?

Vì sao người dân không 'mặn mà' khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở?

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở