Báo Nhân Dân khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách

Báo Nhân Dân khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách

Báo Nhân Dân khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách

Báo Nhân Dân khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách

Góp ấm cho xuân

Góp ấm cho xuân

Xuân ấm 2020 tặng 12 căn nhà cho người nghèo, nhiều học bổng cho sinh viên

Xuân ấm 2020 tặng 12 căn nhà cho người nghèo, nhiều học bổng cho sinh viên

'Xuân ấm 2020' mang Tết đến với người nghèo

'Xuân ấm 2020' mang Tết đến với người nghèo

'Xuân ấm 2020' sẽ trao tặng 12 căn nhà cho các gia đình khó khăn, 90 suất học bổng cho sinh viên nghèo

'Xuân ấm 2020' sẽ trao tặng 12 căn nhà cho các gia đình khó khăn, 90 suất học bổng cho sinh viên nghèo

'Xuân ấm 2020'

Trao 'Xuân ấm' đến người nghèo

'Xuân ấm' đến với những gia đình nghèo, bị ảnh hưởng thiên tai

'Xuân ấm 2020' diễn ra vào tối ngày 17/1

Chương trình 'Xuân ấm 2019' vì người nghèo