Phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ nông thôn

Phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ nông thôn

Mới đây, Quỹ Chanel đã tài trợ 850.000 đô-la Mỹ để thực hiện dự án 'Sinh kế bền vững cho phụ nữ nông thôn...