Một số kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác cứu trợ nhân dân

Một số kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác cứu trợ nhân dân

Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu do có bờ biển dài 3.260 km,...
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, Nam Phi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, Nam Phi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Người Việt tại Brunei và Campuchia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Người Việt tại Brunei và Campuchia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei, Canada phát động ủng hộ đồng bào miền Trung

Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei, Canada phát động ủng hộ đồng bào miền Trung

Phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt tại Brunei

Phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt tại Brunei

Quỹ Cứu trợ Trung ương hỗ trợ Phú Thọ 3 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Quỹ Cứu trợ Trung ương hỗ trợ Phú Thọ 3 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19