WB tài trợ thêm 22,5 triệu USD phát triển hệ thống năng lượng mặt trời ở 19 quốc gia châu Phi

WB tài trợ thêm 22,5 triệu USD phát triển hệ thống năng lượng mặt trời ở 19 quốc gia châu Phi

Trước đây, Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê chuẩn khoản tài trợ ban đầu 224,7 triệu USD cho Rogeap, một dự án...
Siêu nhà máy điện mặt trời Rewa mở ra kỷ nguyên năng lượng sạch của Ấn Độ

Siêu nhà máy điện mặt trời Rewa mở ra kỷ nguyên năng lượng sạch của Ấn Độ

TP.HCM kiến nghị tăng vốn dự án tuyến metro số 2 hơn trăm tỷ đồng

TP.HCM kiến nghị tăng vốn dự án tuyến metro số 2 hơn trăm tỷ đồng

Tăng vốn dự án hạ tầng quanh tuyến metro 2

Tăng vốn dự án hạ tầng quanh tuyến metro 2

Chi gần 1.500 tỉ cho hạ tầng xung quanh tuyến metro số 2

Chi gần 1.500 tỉ cho hạ tầng xung quanh tuyến metro số 2

Phát triển năng lượng địa nhiệt để giảm khí thải

Phát triển năng lượng địa nhiệt để giảm khí thải

WB hỗ trợ Indonesia 150 triệu USD phát triển năng lượng địa nhiệt

WB hỗ trợ Indonesia 150 triệu USD phát triển năng lượng địa nhiệt