Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng huân chương, Huy chương cho các tập thể và cá nhân Quốc hội chdcnd Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng huân chương, Huy chương cho các tập thể và cá nhân Quốc hội chdcnd Lào

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Thái Lan

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội hội kiến với các nhà lãnh đạo Trung Quốc

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội hội kiến với các nhà lãnh đạo Trung Quốc