Qatar cảnh báo chiến tranh ở vùng Vịnh

Qatar cảnh báo chiến tranh ở vùng Vịnh

Chủ tịch Quốc hội Qatar đã cảnh báo về một cuộc chiến ở vùng Vịnh, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải...