Nghị sĩ Argentina hôn ngực phụ nữ khi đang họp trực tuyến

Nghị sĩ Argentina hôn ngực phụ nữ khi đang họp trực tuyến

Hành vi khiếm nhã của ông Juan Carlos Ameri xuất hiện trên màn hình lớn ở Quốc hội và được phát trực tiếp...
Quốc hội Argentina tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Quốc hội Argentina tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Quốc hội Argentina tổ chức lễ tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Quốc hội Argentina tổ chức lễ tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Hàng triệu phụ nữ Mỹ Latin tuần hành kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ

Hàng triệu phụ nữ Mỹ Latin tuần hành kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ

Thượng viện Argentina thông qua dự luật tái cơ cấu nợ

Thượng viện Argentina thông qua dự luật tái cơ cấu nợ

Nguyên nhân 'sốc' chìm tàu ngầm Argentina: Keo kiệt!

Nguyên nhân 'sốc' chìm tàu ngầm Argentina: Keo kiệt!

Argentina muốn mở rộng mối quan hệ với Việt Nam trên mọi lĩnh vực

Kinh tế suy yếu, Argentina tiếp tục cắt giảm mạnh chi tiêu