Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hà Nội, TP.HCM và 5 tỉnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hà Nội, TP.HCM và 5 tỉnh

TP.HCM, Cần Thơ, Tây Ninh kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới

TP.HCM, Cần Thơ, Tây Ninh kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh thành

TP. HCM: Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy giữ chức Bí thư Quận ủy quận 11

TP. HCM: Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy giữ chức Bí thư Quận ủy quận 11

Ông Trương Quốc Lâm làm Bí thư Quận ủy quận 11

Ông Trương Quốc Lâm làm Bí thư Quận ủy quận 11

Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM làm Bí thư quận 11

Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM làm Bí thư quận 11

Ông Trương Quốc Lâm làm Bí thư Quận ủy Quận 11

TP HCM: Ông Trương Quốc Lâm giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 11

Đồng chí Ngô Văn Luận làm Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM

Đồng chí Trương Quốc Lâm làm Bí thư Quận ủy quận 11

Nhiều cách làm sáng tạo trong cải cách hành chính

Lãnh đạo mới ở TP.HCM, Vĩnh Long, Thanh Hóa

Nhân sự mới ở TP.HCM, Vĩnh Long

Nhân sự mới Vĩnh Long, TP.HCM, Thanh Hóa

Tiến sĩ kinh tế 42 tuổi làm Chủ tịch quận ở TP.HCM

Nhân sự mới Vĩnh Long, TPHCM, Thanh Hóa

TPHCM có tân Chủ tịch quận 42 tuổi

Quận 11 có tân Chủ tịch tuổi 42

Ông Trần Phi Long chính thức làm Chủ tịch UBND quận 11- TP HCM

Ông Trần Phi Long làm chủ tịch UBND quận 11

Đồng chí Trần Phi Long làm Chủ tịch UBND quận 11

Những cách làm sáng tạo vì dân: Bước chuyển từ quản lý sang phục vụ

Quận ủy quận 11 thông báo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư lần thứ 11 (khóa XII)

Không để xảy ra các khiếu nại kéo dài

Quận 11 thực hiện tốt 'phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Quận 11 triển khai mô hình phòng họp không giấy

Quý 3-2019, quận 11 'xử' cán bộ sai phạm trong quản lý xây dựng

Quận 11 trao Huy hiệu Đảng, tuyên dương gương 'Làm theo Bác'

Quận ủy quận 11 đổi mới phương thức lãnh đạo

Quận 10, quận 11 trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2019

TP.HCM trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 147 Đảng viên