Quận Ô Môn cần có giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

Quận Ô Môn cần có giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

* THỚI LAI: Thu ngân sách vượt chỉ tiêu năm do thành phố giao
Khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển quận Ô Môn

Khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển quận Ô Môn

Xây dựng Ô Môn thành đô thị công nghiệp văn minh

Xây dựng Ô Môn thành đô thị công nghiệp văn minh

Xây dựng Ô Môn thành đô thị công nghiệp văn minh

Xây dựng Ô Môn thành đô thị công nghiệp văn minh

Đảng bộ quận Ô Môn sẵn sàng tổ chức Đại hội

Đảng bộ quận Ô Môn sẵn sàng tổ chức Đại hội

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ðại hội Ðảng bộ các quận Ô Môn, Thốt Nốt

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ðại hội Ðảng bộ các quận Ô Môn, Thốt Nốt

Thành ủy Cần Thơ tổ chức Đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở

Thành ủy Cần Thơ tổ chức Đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở

Nhiều công trình ý nghĩa

Nhiều công trình ý nghĩa

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công

Ô Môn khơi dậy sức dân

Ô Môn khơi dậy sức dân

Nghiêm túc học tập, tiếp thu kết quả của đại hội điểm

Nghiêm túc học tập, tiếp thu kết quả của đại hội điểm

Chuẩn bị chu đáo để tổ chức đại hội đảng bộ thành công tốt đẹp

Chuẩn bị chu đáo để tổ chức đại hội đảng bộ thành công tốt đẹp

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng

Cần Thơ: Chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

Cần Thơ: Chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

Chăm lo Tết cho người nghèo

Chăm lo Tết cho người nghèo

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Tích cực chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đúng tiến độ

Tích cực chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đúng tiến độ

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Kiểm tra công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở Cần Thơ

Kiểm tra công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở Cần Thơ

Cần Thơ: 53 đồng chí được bầu vào BCH khóa mới

Cần Thơ: 53 đồng chí được bầu vào BCH khóa mới