Lào Cai: Tổ đặc biệt xóa xe dù, bến cóc

Lào Cai: Tổ đặc biệt xóa xe dù, bến cóc

Một tổ công tác đặc biệt được Lào Cai thành lập với sự tham gia của CSGT, CSCĐ để xử lý xe dù, bến cóc...