Bế mạc Trại sáng tác mỹ thuật toàn quân năm 2020

Bế mạc Trại sáng tác mỹ thuật toàn quân năm 2020

Sau 15 ngày nghiên cứu, tìm hiểu thực tế và sáng tác, Trại sáng tác mỹ thuật toàn quân năm 2020 đã bế mạc...
Hơn 41 nghìn người tham gia thi tìm hiểu lịch sử ngành Tuyên giáo tuần thứ nhất

Hơn 41 nghìn người tham gia thi tìm hiểu lịch sử ngành Tuyên giáo tuần thứ nhất

'Cây' sáng kiến ở Xưởng X78

'Cây' sáng kiến ở Xưởng X78

LLVT trên địa bàn Vĩnh Phúc: Tận tình giúp đỡ nhân dân

LLVT trên địa bàn Vĩnh Phúc: Tận tình giúp đỡ nhân dân

9 người nhiễm virus corona, Vĩnh Phúc thành lập 2 bệnh viện dã chiến

9 người nhiễm virus corona, Vĩnh Phúc thành lập 2 bệnh viện dã chiến

Tâm dịch Vĩnh Phúc xây nhanh bệnh viện dã chiến 300 giường chống dịch nCoV

Tâm dịch Vĩnh Phúc xây nhanh bệnh viện dã chiến 300 giường chống dịch nCoV

Vĩnh Phúc và TP Hồ Chí Minh lập bệnh viện dã chiến để cách ly bệnh nhân nhiễm nCoV

Sử dụng hiệu quả chiến sĩ có trình độ cao ở phân đội