Đồng chí Phùng Chí Kiên - Người cộng sản mẫu mực, nhà chính trị, quân sự tài ba

Đồng chí Phùng Chí Kiên - Người cộng sản mẫu mực, nhà chính trị, quân sự tài ba

Những công lao và cống hiến to lớn của đồng chí Phùng Chí Kiên với cách mạng Việt Nam, tinh thần sẵn sàng...
Nhớ về một người cộng sản mẫu mực - đồng chí Phùng Chí Kiên

Nhớ về một người cộng sản mẫu mực - đồng chí Phùng Chí Kiên

Vị tướng đầu tiên của Việt Nam: Cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc

Vị tướng đầu tiên của Việt Nam: Cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc

Ngời sáng chí khí người cộng sản kiên trung

Người chiến sĩ cách mạng bản lĩnh và sáng tạo, nhà chính trị, quân sự trí dũng song toàn

Phùng Chí Kiên - nhà lãnh đạo tiền bối tài năng của Đảng

Phùng Chí Kiên - nhà lãnh đạo tiền bối tài năng của Đảng

Đồng chí Phùng Chí Kiên - Người chỉ huy quân sự xuất sắc

Đồng chí Phùng Chí Kiên - Người chỉ huy quân sự xuất sắc

Đồng chí Phùng Chí Kiên với việc khôi phục tổ chức, phát triển, hoàn thiện đường lối chiến lược, sách lược của Đảng

Đồng chí Phùng Chí Kiên với việc khôi phục tổ chức, phát triển, hoàn thiện đường lối chiến lược, sách lược của Đảng

Đồng chí Phùng Chí Kiên - Nhà chính trị, quân sự song toàn của Đảng và cách mạng Việt Nam

Đồng chí Phùng Chí Kiên với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An

Đồng chí Phùng Chí Kiên với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An

Đồng chí Phùng Chí Kiên với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An

Đồng chí Phùng Chí Kiên với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An

Phùng Chí Kiên - người chiến sĩ cách mạng chân chính, nhà quân sự song toàn

Phùng Chí Kiên - người chiến sĩ cách mạng chân chính, nhà quân sự song toàn

Phát huy giá trị di tích xứng tầm với người cộng sản kiên trung

Phát huy giá trị di tích xứng tầm với người cộng sản kiên trung

Kỳ cuối: Người cộng sản mẫu mực, nhà chính trị, quân sự song toàn

Kỳ cuối: Người cộng sản mẫu mực, nhà chính trị, quân sự song toàn

Kỳ 1: Người được phong hàm cấp tướng đầu tiên của quân đội Việt Nam

Kỳ 1: Người được phong hàm cấp tướng đầu tiên của quân đội Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời 'đội quân chủ lực' đầu tiên của cách mạng Việt Nam

Cổ tích giữa đời

Cổ tích giữa đời

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri

Tướng Vương Thừa Vũ và huyền thoại 'tinh thông thập bát ban võ nghệ'

Tướng Vương Thừa Vũ và huyền thoại 'tinh thông thập bát ban võ nghệ'