Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05, góp phần xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05, góp phần xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về...
Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05, góp phần xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05, góp phần xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu

Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ ngày càng được phát huy

Phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ ngày càng được phát huy

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần nâng cao sức mạnh của lực lượng vũ trang Thủ đô

Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần nâng cao sức mạnh của lực lượng vũ trang Thủ đô

Sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân

Sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân

Tọa đàm khoa học 'Nâng cao chất lượng giáo dục các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quân đội'

Tọa đàm khoa học 'Nâng cao chất lượng giáo dục các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quân đội'