CHUNG TAY GÌN GIỮ MÔI TRƯỜNG BIỂN

CHUNG TAY GÌN GIỮ MÔI TRƯỜNG BIỂN

Vừa qua, tại Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ phát động và...
Chung tay gìn giữ môi trường biển

Chung tay gìn giữ môi trường biển

Biên phòng Quảng Nam phát động chiến dịch 'Hãy làm sạch biển'

Biên phòng Quảng Nam phát động chiến dịch 'Hãy làm sạch biển'

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phát động chương trình 'Hãy làm sạch biển'

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phát động chương trình 'Hãy làm sạch biển'

Tặng bằng khen cho trung úy biên phòng dũng cảm cứu học sinh đuối nước

Tặng bằng khen cho trung úy biên phòng dũng cảm cứu học sinh đuối nước

Học theo những người 'sống đẹp'

Học theo những người 'sống đẹp'

Chiến sĩ biên phòng dũng cảm cứu người

Trao bằng khen cho Trung úy biên phòng cứu học sinh đuối nước

Trao bằng khen cho Trung úy bộ đội biên phòng cứu sống hai học sinh đuối nước

Tặng bằng khen cho 2 thanh niên dũng cảm cứu người gặp nạn khi tắm biển

Bằng khen Thanh niên sống đẹp cho Trung úy Biên phòng cứu 2 học sinh đuối nước

Tặng Bằng khen cho Trung úy biên phòng cứu 3 em học sinh đuối nước

Tặng Bằng khen cho Trung úy dũng cảm cứu người gặp nạn khi tắm biển

Tặng bằng khen 'Thanh niên sống đẹp' cho Trung úy Biên phòng

Tắm biển, 3 học sinh đuối nước

Cán bộ BĐBP Quảng Nam kịp thời cứu nạn 2 học sinh bị đuối nước

Trung úy Biên phòng cứu sống 2 học sinh bị đuối nước

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cứu sống 2 học sinh bị đuối nước

Bộ đội Biên phòng cùng dân cứu sống 2 học sinh đuối nước

Chiến sĩ Biên phòng cứu sống 2 học sinh tắm biển bị đuối nước

Trung úy biên phòng cứu sống 2 học sinh đuối nước

Tắm biển ở Quảng Nam, 3 học sinh bị đuối nước

3 học sinh đuối nước, trung úy biên phòng cứu sống được 2 em