CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ủy ban Kiểm tra lần thứ II, khóa III

CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Ủy ban Kiểm tra lần thứ II, khóa III

Sôi nổi hoạt động Công đoàn VEAM

Sôi nổi hoạt động Công đoàn VEAM

Báo động nạn buôn bán quân tư trang

Báo động nạn buôn bán quân tư trang

Báo động nạn buôn bán quân tư trang

Báo động nạn buôn bán quân tư trang

Công đoàn Công Thương VN hỗ trợ người lao động Cty CP nhựa Hưng Yên bị thiệt hại do hỏa hoạn

Công đoàn Công Thương VN hỗ trợ người lao động Cty CP nhựa Hưng Yên bị thiệt hại do hỏa hoạn

CĐCTVN: Hỗ trợ khắc phục hỏa hoạn tại cơ sở Công ty CP Nhựa Hưng Yên

CĐCTVN: Hỗ trợ khắc phục hỏa hoạn tại cơ sở Công ty CP Nhựa Hưng Yên

Phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực

Phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực

Tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2017 và học sinh giỏi năm học 2017 - 2018

Tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2017 và học sinh giỏi năm học 2017 - 2018

Tuyên dương lao động sáng tạo, học sinh giỏi là con CNVCLĐ

Tuyên dương lao động sáng tạo, học sinh giỏi là con CNVCLĐ

Công đoàn Công Thương VN: Tích cực hỗ trợ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Công đoàn Công Thương VN: Tích cực hỗ trợ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Ông Trần Quang Huy tiếp tục giữ chức Chủ tịch CĐCTVN lần III Tại Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023, ông Trần Quang Huy tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam

Ông Trần Quang Huy tiếp tục giữ chức Chủ tịch CĐCTVN lần III Tại Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023, ông Trần Quang Huy tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam

Đồng chí Trần Quang Huy tiếp tục là Chủ tịch CĐ Công Thương VN nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đồng chí Trần Quang Huy tiếp tục là Chủ tịch CĐ Công Thương VN nhiệm kỳ 2018 - 2023