Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Hệ thống QRSAM diệt gọn tên lửa hành trình

Hệ thống QRSAM diệt gọn tên lửa hành trình

Quân đội Ấn Độ khoe sức mạnh tên lửa đất đối không mới toanh

Quân đội Ấn Độ khoe sức mạnh tên lửa đất đối không mới toanh

Ấn Độ khoe tên lửa đất-đối-không phản ứng nhanh hoàn toàn mới

Ấn Độ khoe tên lửa đất-đối-không phản ứng nhanh hoàn toàn mới

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đất đối không phản ứng nhanh

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đất đối không phản ứng nhanh

Ấn Độ phóng tên lửa đất-đối-không giữa căng thẳng với Pakistan

Nguyên nhân Ấn thử vũ khí chuyên chặn tên lửa hành trình

Ấn Độ thử thành công tên lửa đất đối không phản ứng nhanh QRSAM

Ấn Độ thử thành công tên lửa đất đối không phản ứng nhanh QRSAM

Tin ảnh: Lại bắt giữ tàu dầu

Xem Ấn Độ thử nghiệm tên lửa đất đối không phản ứng nhanh

Xem Ấn Độ thử nghiệm tên lửa đất đối không phản ứng nhanh

Xem Ấn Độ thử hệ thống phòng không phản ứng nhanh

Ấn Độ thử thành công tên lửa đất đối không phản ứng nhanh QRSAM

Ấn Độ thử nghiệm tên lửa đất đối không phản ứng nhanh

Ấn Độ thử thành công tên lửa đất đối không phản ứng nhanh

Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa đất đối không phản ứng nhanh tối tân QRSAM

Ấn Độ phóng thử tên lửa QRSAM sau vụ không kích khủng bố ở Pakistan

Quốc tế nổi bật: Cuối cùng ông Trump cũng tới

Ấn Độ thử thành công tên lửa phản ứng nhanh hoạt động trong mọi địa hình

Ấn Độ thử thành công tên lửa đất đối không

Ấn Độ thử tên lửa đất đối không ngay sau vụ oanh kích khủng bố