Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế

Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế

Duy trì kiểm tra đột xuất nồng độ cồn và ma túy: Vi phạm giảm rõ rệt

Duy trì kiểm tra đột xuất nồng độ cồn và ma túy: Vi phạm giảm rõ rệt

Chủ động sơ tán dân khỏi nơi có nguy cơ ngập lụt

Chủ động sơ tán dân khỏi nơi có nguy cơ ngập lụt

Hồ thủy điện, thủy lợi đồng loạt xả lũ, nhiều khu vực bị ngập, chia cắt

Hồ thủy điện, thủy lợi đồng loạt xả lũ, nhiều khu vực bị ngập, chia cắt

Mưa lớn giảm dần, khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích

Mưa lớn giảm dần, khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích

Mưa lớn kéo dài, phải chủ động sơ tán dân ở vùng trũng thấp

Mưa lớn kéo dài, phải chủ động sơ tán dân ở vùng trũng thấp

Nhiều nơi đã mưa tương đương trận lụt lịch sử ở Hà Nội 2008

Nhiều nơi đã mưa tương đương trận lụt lịch sử ở Hà Nội 2008

4 người chết và mất tích, nhiều nơi ở miền Trung bị chia cắt do mưa lũ

4 người chết và mất tích, nhiều nơi ở miền Trung bị chia cắt do mưa lũ