10 chiếc xe Porsche siêu hiếm, số lượng đếm trên đầu ngón tay

Porsche 935 Street là mẫu xe được sản xuất duy nhất 1 chiếc vào năm 1983. Đứng ở vị trí thứ hai là Porsche 914-8 cũng chỉ sản xuất 2 chiếc.