Xây dựng sai phép, không phép tràn lan ở vùng ven Sài Gòn

Xây dựng sai phép, không phép tràn lan ở vùng ven Sài Gòn

Gần 3 tháng, dự án Picity High Park vẫn chưa bị cưỡng chế?

Gần 3 tháng, dự án Picity High Park vẫn chưa bị cưỡng chế?

Chưa được chấp thuận đầu tư, dự án Picity High Park đã rầm rộ rao bán

Chưa được chấp thuận đầu tư, dự án Picity High Park đã rầm rộ rao bán

Chốt thời gian cưỡng chế công trình không phép tại dự án Picity Hight Park

Chốt thời gian cưỡng chế công trình không phép tại dự án Picity Hight Park

UBND Quận 12 ra lệnh cưỡng chế công trình không phép tại Khu nhà ở Gò Sao

UBND Quận 12 ra lệnh cưỡng chế công trình không phép tại Khu nhà ở Gò Sao

TP HCM: UBND quận 12 'lệnh' cưỡng chế công trình không phép tại dự án PiCity High Park

TP HCM: UBND quận 12 'lệnh' cưỡng chế công trình không phép tại dự án PiCity High Park

Khu nhà ở Gò Sao: Rủi ro 'xuống tiền' dự án không đủ pháp lý

Khu nhà ở Gò Sao: Rủi ro 'xuống tiền' dự án không đủ pháp lý

Cưỡng chế công trình không phép tại dự án Picity High Park

Cưỡng chế công trình không phép tại dự án Picity High Park