Chuyên án 374L và mẻ lưới gần 12.000 viên ma túy tổng hợp

Chuyên án 374L và mẻ lưới gần 12.000 viên ma túy tổng hợp

Tóm gọn đối tượng vận chuyển 11.600 viên ma túy

Tóm gọn đối tượng vận chuyển 11.600 viên ma túy

Nghệ An: Vận chuyển thuê gần 12 nghìn viên ma túy tổng hợp để lấy 10 triệu đồng

Nghệ An: Vận chuyển thuê gần 12 nghìn viên ma túy tổng hợp để lấy 10 triệu đồng

Bắt 8X người Mông vận chuyển gần 12 nghìn viên ma túy tổng hợp

Bắt 8X người Mông vận chuyển gần 12 nghìn viên ma túy tổng hợp

Biên phòng bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 11.000 viên ma túy

Biên phòng bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 11.000 viên ma túy

Bắt đối tượng vận chuyển gần 12 nghìn viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng vận chuyển gần 12 nghìn viên ma túy tổng hợp

Người đàn ông 'ôm' gần 12.000 viên ma túy tổng hợp

Người đàn ông 'ôm' gần 12.000 viên ma túy tổng hợp

Vận chuyển gần 12.000 viên ma túy lấy 10 triệu đồng tiền công

Vận chuyển gần 12.000 viên ma túy lấy 10 triệu đồng tiền công