Thêm những chiến công mới, tô thắm truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng

Thêm những chiến công mới, tô thắm truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng

Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X diễn ra đúng thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn...
Các đơn vị, địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019

Các đơn vị, địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019

Động lực để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

Động lực để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

Để thi đua thực sự là hành động cách mạng

Để thi đua thực sự là hành động cách mạng

ĐỂ THI ĐUA THỰC SỰ LÀ ĐỘNG LỰC

ĐỂ THI ĐUA THỰC SỰ LÀ ĐỘNG LỰC

Tạo động lực, quyết tâm xây dựng quân đoàn theo hướng tinh, gọn, mạnh

Tạo động lực, quyết tâm xây dựng quân đoàn theo hướng tinh, gọn, mạnh

Tạo động lực để Tình báo Quốc phòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Động lực tinh thần to lớn bảo đảm cho quân đoàn luôn ổn định, đoàn kết, phát triển

Phát huy truyền thống 'Trung dũng kiên cường', thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Đẩy mạnh thi đua, xây dựng LLVT Quân khu 1 vững mạnh

Phát huy sức mạnh tổng hợp từ Phong trào Thi đua Quyết thắng Cơ quan Tổng cục Chính trị

Tạo động lực phát huy truyền thống 'Mở đường thắng lợi' trong thời kỳ mới

Sức lan tỏa và hiệu ứng thi đua

Phong trào thi đua quyết thắng LLVT Hà Tĩnh diễn ra sâu rộng, hiệu quả

Lồng ghép thi đua với các cuộc vận động, xây dựng chính quy kỹ thuật

Thi đua 'Hướng về đơn vị và người làm việc trực tiếp'

Phong trào Thi đua Quyết thắng của BĐBP Sóc Trăng đã được triển khai toàn diện

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

BĐBP Nghệ An: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc

Thi đua bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc

Thi đua giải quyết khâu yếu, việc khó và nhân rộng điển hình

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh Đại hội Thi đua quyết thắng

Khắc ghi hình ảnh đẹp về người chiến sỹ biên phòng trong lòng dân

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Nhiều mô hình hay, cách làm mới trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng

Hướng trọng tâm thi đua vào những nhiệm vụ then chốt

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

BĐBP Đà Nẵng: Phong trào Thi đua Quyết thắng tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018