Phong trào thi đua quyết thắng LLVT Hà Tĩnh diễn ra sâu rộng, hiệu quả

Phong trào thi đua quyết thắng LLVT Hà Tĩnh diễn ra sâu rộng, hiệu quả

Lồng ghép thi đua với các cuộc vận động, xây dựng chính quy kỹ thuật

Lồng ghép thi đua với các cuộc vận động, xây dựng chính quy kỹ thuật

Cục Kỹ thuật BĐBP: Phát huy sức mạnh tổng hợp lập nhiều thành tích thi đua quyết thắng

Cục Kỹ thuật BĐBP: Phát huy sức mạnh tổng hợp lập nhiều thành tích thi đua quyết thắng

Thi đua 'Hướng về đơn vị và người làm việc trực tiếp'

Thi đua 'Hướng về đơn vị và người làm việc trực tiếp'

Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phong trào Thi đua Quyết thắng của BĐBP Sóc Trăng đã được triển khai toàn diện

Phong trào Thi đua Quyết thắng của BĐBP Sóc Trăng đã được triển khai toàn diện

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

BĐBP Nghệ An: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc

BĐBP Nghệ An: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc

Thi đua bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc

Thi đua bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Thi đua giải quyết khâu yếu, việc khó và nhân rộng điển hình

Thi đua giải quyết khâu yếu, việc khó và nhân rộng điển hình

BĐBP Đồng Tháp đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

BĐBP Đồng Tháp đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh Đại hội Thi đua quyết thắng

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh Đại hội Thi đua quyết thắng

Khắc ghi hình ảnh đẹp về người chiến sỹ biên phòng trong lòng dân

Khắc ghi hình ảnh đẹp về người chiến sỹ biên phòng trong lòng dân

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Học viện Biên phòng: Đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Học viện Biên phòng: Đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Nhiều mô hình hay, cách làm mới trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng

Nhiều mô hình hay, cách làm mới trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng

Hướng trọng tâm thi đua vào những nhiệm vụ then chốt

Hướng trọng tâm thi đua vào những nhiệm vụ then chốt

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

BĐBP Đà Nẵng: Phong trào Thi đua Quyết thắng tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác

BĐBP Đà Nẵng: Phong trào Thi đua Quyết thắng tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Phong trào thi đua tạo động lực nâng cao chất lượng đào tạo

Phong trào thi đua tạo động lực nâng cao chất lượng đào tạo