Tập trung nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội

Tập trung nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội

BĐBP Đồng Tháp đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

BĐBP Đồng Tháp đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh Đại hội Thi đua quyết thắng

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh Đại hội Thi đua quyết thắng

Khắc ghi hình ảnh đẹp về người chiến sỹ biên phòng trong lòng dân

Khắc ghi hình ảnh đẹp về người chiến sỹ biên phòng trong lòng dân

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Học viện Biên phòng: Đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Học viện Biên phòng: Đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Nhiều mô hình hay, cách làm mới trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng

Nhiều mô hình hay, cách làm mới trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng

Thi đua cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới

Thi đua cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới

Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Hướng trọng tâm thi đua vào những nhiệm vụ then chốt

Hướng trọng tâm thi đua vào những nhiệm vụ then chốt

Sư đoàn Bộ binh 301 tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Sư đoàn Bộ binh 301 tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo trong thi đua

Khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo trong thi đua

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Quảng Nam lần thứ VI

Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Quảng Nam lần thứ VI

Phong trào thi đua Quyết thắng thúc đẩy phong trào dạy-học ở Trường sĩ quan Đặc công

Phong trào thi đua Quyết thắng thúc đẩy phong trào dạy-học ở Trường sĩ quan Đặc công

BĐBP Đà Nẵng: Phong trào Thi đua Quyết thắng tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác

BĐBP Đà Nẵng: Phong trào Thi đua Quyết thắng tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Phong trào thi đua tạo động lực nâng cao chất lượng đào tạo

Phong trào thi đua tạo động lực nâng cao chất lượng đào tạo