Cảnh hoang tàn đổ nát ở Ireland sau siêu bão Ophelia

Cảnh hoang tàn đổ nát ở Ireland sau siêu bão Ophelia

Cảnh hoang tàn đổ nát ở Ireland sau siêu bão Ophelia

Cảnh hoang tàn đổ nát ở Ireland sau siêu bão Ophelia

Siêu bão 'hủy diệt' mạnh nhất 60 năm đổ bộ Ireland

Siêu bão 'hủy diệt' mạnh nhất 60 năm đổ bộ Ireland

Anh và Ireland chuẩn bị đón siêu bão

Anh, Ireland chuẩn bị đón siêu bão mạnh nhất gần 60 năm

Anh, Ireland chuẩn bị đón siêu bão mạnh nhất gần 60 năm

Bộ đôi siêu bão kỷ lục lần đầu cùng xuất hiện ở Đại Tây Dương

Bộ đôi siêu bão kỷ lục lần đầu cùng xuất hiện ở Đại Tây Dương

Cách nước Mỹ đặt tên các cơn bão

Cách nước Mỹ đặt tên các cơn bão

Cảnh 3 siêu bão Đại Tây Dương đáng sợ bao vây nước Mỹ

Cảnh 3 siêu bão Đại Tây Dương đáng sợ bao vây nước Mỹ

Ba cơn bão đồng loạt hoành hành ở Đại Tây Dương

Ba cơn bão đồng loạt hoành hành ở Đại Tây Dương