Thừa Thiên - Huế: Hàng tỉ đồng chăm lo cho công nhân lao động

Thừa Thiên - Huế: Hàng tỉ đồng chăm lo cho công nhân lao động

Khai mạc Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình

Khai mạc Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình

'Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019' tại Thừa Thiên - Huế

'Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019' tại Thừa Thiên - Huế

Thừa Thiên - Huế: Tổ chức Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình

Thừa Thiên - Huế: Tổ chức Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình

Ngày hội ấm áp, nghĩa tình

Ngày hội ấm áp, nghĩa tình

Hơn 2 nghìn người tham gia 'Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình'

Hơn 2 nghìn người tham gia 'Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình'

Tổ chức 'Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình' tại Hải Phòng

Tổ chức 'Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình' tại Hải Phòng