Đề nghị truy tố 4 bị can sai phạm tại 7 trường học

Đề nghị truy tố 4 bị can sai phạm tại 7 trường học

Sai phạm của các bị can dẫn đến thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 17,7 tỷ đồng, tính theo giá trị chênh...
Án nào cho nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM gây thất thoát 17 tỷ?

Án nào cho nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM gây thất thoát 17 tỷ?

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính Tp. HCM bị đề nghị truy tố

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính Tp. HCM bị đề nghị truy tố

Đề nghị truy tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

Đề nghị truy tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

Nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM bị đề nghị truy tố

Nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM bị đề nghị truy tố

Công an đề nghị truy tố cựu Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP HCM gây thất thoát gần 18 tỷ đồng

Công an đề nghị truy tố cựu Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP HCM gây thất thoát gần 18 tỷ đồng

Đề nghị truy tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP HCM cùng đồng phạm

Đề nghị truy tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP HCM cùng đồng phạm

Đề nghị truy tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM cùng nhiều đồng phạm

Đề nghị truy tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM cùng nhiều đồng phạm

Nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố

Nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố

Đề nghị truy tố nguyên Chánh thanh tra sở Tài chính TP.HCM và 3 đồng phạm

Đề nghị truy tố nguyên Chánh thanh tra sở Tài chính TP.HCM và 3 đồng phạm

Đề nghị truy tố nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Đề nghị truy tố nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Đề nghị truy tố cựu Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM gây thất thoát 17 tỷ đồng

Đề nghị truy tố cựu Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM gây thất thoát 17 tỷ đồng

Cựu Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP HCM cùng đồng phạm gây thiệt hại 17,7 tỉ đồng

Cựu Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP HCM cùng đồng phạm gây thiệt hại 17,7 tỉ đồng

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP. HCM và 3 đồng phạm bị truy tố

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP. HCM và 3 đồng phạm bị truy tố

Vụ bắt nguyên Chánh thanh tra sở Tài chính Lê Thị Thanh Tuyền: Công an TP.HCM thông tin chính thức

Vụ bắt nguyên Chánh thanh tra sở Tài chính Lê Thị Thanh Tuyền: Công an TP.HCM thông tin chính thức

Bốn đối tượng gây thiệt hại cho Nhà nước gần 18 tỷ đồng bị khởi tố

Bốn đối tượng gây thiệt hại cho Nhà nước gần 18 tỷ đồng bị khởi tố

Công an TPHCM nói gì về việc bắt cựu Chánh thanh tra Sở Tài chính?

Công an TPHCM nói gì về việc bắt cựu Chánh thanh tra Sở Tài chính?

Khởi tố Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh

Vì sao Chánh Thanh tra Sở Tài chính bị khởi tố?

Vì sao Chánh Thanh tra Sở Tài chính bị khởi tố?

Nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM bị khởi tố, bắt tạm giam

Nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM bị khởi tố, bắt tạm giam

Tạm giam nguyên Chánh thanh tra Sở tài chính TP.HCM

Tạm giam nguyên Chánh thanh tra Sở tài chính TP.HCM

Khởi tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Khởi tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM bị bắt

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM bị bắt

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP. HCM

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP. HCM

TPHCM: Khởi tố 4 bị can gây thiệt hại cho Nhà nước gần 18 tỷ đồng

TPHCM: Khởi tố 4 bị can gây thiệt hại cho Nhà nước gần 18 tỷ đồng

Phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP HCM

Phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP HCM

Khởi tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Khởi tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính

TP. HCM khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính Lê Thị Thanh Tuyền

TP. HCM khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính Lê Thị Thanh Tuyền

Bắt tạm giam nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP HCM

Bắt tạm giam nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP HCM

Khởi tố, bắt giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Khởi tố, bắt giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Khởi tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM và 3 bị can vì gây thất thoát 20 tỷ đồng

Khởi tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM và 3 bị can vì gây thất thoát 20 tỷ đồng

Thông tin mới vụ khởi tố nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM

Thông tin mới vụ khởi tố nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM

Khởi tố nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Khởi tố nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính Tp.HCM bị bắt

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính Tp.HCM bị bắt

Khởi tố nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM

Khởi tố nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM

Khởi tố, tạm giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP HCM và 2 lãnh đạo doanh nghiệp

Khởi tố, tạm giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP HCM và 2 lãnh đạo doanh nghiệp

Bắt nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Bắt nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM bị khởi tố

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM bị khởi tố